Tak. Wpłaty do PPK naliczamy od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. 

Przekazywane do PPK wpłaty należy oznaczać nie miesiącem, za który przysługuje wynagrodzenie wypłacone w danym miesiącu, ale miesiącem, w którym te wpłaty naliczono i pobrano.