Tak. W przypadku, gdy uczestnikowi PPK - po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy - przysługiwałoby wynagrodzenie, uczestnik może złożyć temu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo zmienić deklarację dotyczącą wpłaty podstawowej lub wpłaty dodatkowej.