Pracodawca powinien, niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku, zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 lat (ale nie ukończyła 70 lat). W okresie przejściowym dopuszczalne jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby w najpóźniejszym przewidzianym ustawowo terminie, np. 10 maja 2021 roku dla podmiotów objętych reżimem ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r.