Tak. Wpłatę powitalną (250 zł) otrzyma pracownik, który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe był uczestnikiem PPK, gdy za co najmniej 3 miesiące dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika PPK.

 

Dopłatę roczną (240 zł) otrzyma natomiast uczestnik PPK, którego wpłaty podstawowe i dodatkowe (finansowane przez niego samego i przez pracodawcę) w danym roku wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.