Tak. Ustawa o PPK przewiduje możliwość połączenia oszczędności dwojga uczestników PPK będących w związku małżeńskim i wypłatę tych środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach jako jednego wspólnego świadczenia (tzw. świadczenia małżeńskiego). Aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnej wypłaty środków, oboje muszą: mieć ukończone 60 lat, mieć rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej i oświadczyć, że chcą wypłacić oszczędności w formie świadczenia małżeńskiego.