Dokonanie zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Oznacza to, że pracownik może wycofać wszystkie zgromadzone w PPK środki (dokonać zwrotu na podstawie art. 105 ustawy o PPK), a następnie kontynuować oszczędzanie na tym rachunku. 

 

Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu, nadal jest bowiem prowadzony dla uczestnika PPK i nadal mogą być na nim gromadzone środki. Dokonanie zwrotu nie pozbawia też uczestnika PPK prawa do dopłat od państwa. Jeśli więc uczestnik PPK spełnił warunki do uzyskania dopłaty rocznej/wpłaty powitalnej, nie ma przeszkód, aby ją otrzymał – nawet, jeśli jej przekazanie na rachunek PPK nastąpi po dokonaniu zwrotu.