Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże takich osób, środki zgromadzone na jego rachunku PPK - w zakresie, w jakim nie przysługują małżonkowi zmarłego uczestnika PPK - podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że środki te będą dziedziczone przez spadkobierców uczestnika PPK na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego.