Tak, ale tylko, jeśli w chwili jego śmierci środki zgromadzone na jego rachunku PPK nie stanowiły przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeśli natomiast były objęte małżeńską wspólnością majątkową, to - niezależnie od tego, ilu uprawnionych wskazał uczestnik PPK - połowa oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK (w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała ich część przekazana będzie osobom uprawnionym.