Tak. Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy tylko wtedy, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W praktyce zatem to, czy pracownik zatrudniony u mikroprzedsiębiorcy będzie mógł oszczędzać w PPK, zależy od niego samego. Jeśli nie złoży deklaracji o rezygnacji, pracodawca będzie musiał zapisać go do PPK.