Tak. Uczestnik PPK pozostający w związku małżeńskim powinien pamiętać, że jeśli ze współmałżonkiem łączy go wspólność majątkowa, to gromadzone przez niego środki w ramach PPK także są objęte tą wspólnością. Oznacza to, że w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa a następnie podziału majątku wspólnego część środków zgromadzonych w PPK może przypaść na rzecz współmałżonka. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych środków, które są objęte małżeńską wspólnością majątkową.