Pracodawca i instytucja finansowa działają niezależnie od siebie – powinni być traktowani jako oddzielni administratorzy danych osobowych uczestników PPK. To oznacza, że pomiędzy nimi nie powinna być zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.