To zależy od pracodawcy. Jeśli pracodawca miał PPE w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK, a więc np. w przypadku ostatniego etapu wdrożenia PPK w dniu 1 stycznia 2021 r., może skorzystać ze zwolnienia z tworzenia PPK, jeśli odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia, a w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych. W takiej sytuacji decyzja czy tworzyć dodatkowo PPK zależy więc od pracodawcy, który może poprzestać na PPE albo utworzyć również PPK. Jeśli zdecyduje się skorzystać ze zwolnienia, pracownik nie będzie mógł oszczędzać u niego w PPK. 

 

W sytuacji odwrotnej - tzn. wtedy, gdy u pracodawcy najpierw utworzone zostaje PPK, a następnie PPE, w którym składka podstawowa wynosi co najmniej 3.5% wynagrodzenia - pracodawca może, w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową, nie finansować wpłat do PPK (podstawowych i dodatkowych) za osoby, które przystąpiły do PPE. To, czy w takiej sytuacji pracownik będzie kontynuował finansowanie wpłat do PPK, czy też zrezygnuje z tego, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zależy wyłącznie od jego decyzji.