Tak. Taka możliwość wynika z art. 20 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o PPK. Przepisy te pozwalają na uregulowanie w umowie o prowadzenie PPK podziału wpłat finansowanych przez uczestnika PPK i jego pracodawcę oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, według wyboru uczestnika PPK, w taki sposób, że:

- całość wpłat do PPK będzie dokonywana do innego funduszu zdefiniowanej daty, który nie jest funduszem właściwym dla wieku uczestnika,

- całość wpłat do PPK będzie dokonywana do dwóch lub więcej funduszy zdefiniowanej daty, które nie są funduszami właściwymi dla wieku uczestnika,

- część wpłat do PPK będzie dokonywana do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla wieku uczestnika, a część do jednego lub kilku funduszy zdefiniowanej daty, które nie są właściwe dla wieku uczestnika.