PPK jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem na rynku, bo nie oszczędzamy w tym programie sami – na nasze prywatne oszczędności składa się również pracodawca i państwo

 

Ponadto, inaczej niż w innych systemach długoterminowego oszczędzania - np. PPE czy IKE, zgromadzone oszczędności są dla każdego uczestnika PPK w każdej chwili dostępne. To on decyduje o terminie i sposobie ich wykorzystania. Przy czym, jeśli poczeka z ich wypłatą do osiągnięcia 60. roku życia, stanowić one mogą znaczące uzupełnienie (zwłaszcza przy długoletnim oszczędzaniu) otrzymywanego świadczenia np. z ZUS. Warto to mieć na uwadze, zwłaszcza że świadczenia emerytalne - jak ostrzegają eksperci - mogą nie zapewnić utrzymania na poziome, do którego osoby pracujące przyzwyczaiły się w okresie aktywności zawodowej. Oszczędzając w PPK budujemy swoje bezpieczeństwo finansowe.