Jeżeli nie zrezygnujemy z oszczędzania w PPK, do naszych wpłat (co do zasady 2% wynagrodzenia, ale możemy zdecydować o finansowaniu wpłat nawet do 4%) <strong>pracodawca dołoży co najmniej 1,5% naszego wynagrodzenia &ndash; to jego obowiązek ustawowy</strong>. Oprócz wpłaty podstawowej, pracodawca może dobrowolnie finansować jeszcze do 2,5% naszego wynagrodzenia w ramach wpłaty dodatkowej.

 

Co ważne, uczestnicy PPK, którzy zarabiają miesięcznie nie więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, mogą obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5% wynagrodzenia (wpłata podstawowa pracodawcy zostaje na tym samym poziomie, co oznacza, że pracodawca w takiej sytuacji będzie wpłacał na nasz rachunek PPK 3 razy więcej niż my sami).

 

Dodatkowo - po trzech miesiącach aktywnego oszczędzania w PPK, na powitanie otrzymujemy od państwa 250 zł, a jeśli spełnimy wskazane w ustawie o PPK warunki - państwo dołoży nam 240 zł raz do roku.

 

Pracownik w PPK gromadzi prywatne, podlegające dziedziczeniu środki finansowe, które może w każdej chwili wycofać, dokonując zwrotu środków. Taki zwrot wiąże się dla uczestnika z potrąceniami, ale dokonując go i tak można zyskać. Otrzymujemy bowiem nie tylko środki z naszych wpłat, ale także 70% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę wraz z wypracowanymi zyskami (po odliczeniu od tych zysków 19% tzw. podatku Belki). Ponadto, przy zwrocie - 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę zostanie zapisane na naszym koncie emerytalnym w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne. Zatem i ta część oszczędności nie przepada, będzie mieć wpływ na wysokość naszej emerytury.

 

Dodatkowym benefitem uczestnictwa w PPK jest możliwość skorzystania z oszczędności bez żadnych potrąceń w sytuacji:

  1. poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu);
  2. pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego np. na budowę domu lub zakup mieszkania - tylko dla osób przed ukończeniem 45. roku życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu).