Tak. Uczestnik PPK może w takiej sytuacji w deklaracji składanej pracodawcy zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej. 

 

Warto zaznaczyć, że pomimo zaprzestania finasowania wpłat do PPK przez pracodawcę, uczestnikowi PPK, którego rachunek PPK prowadzony jest przez zakład ubezpieczeń, nadal przysługuje ochrona ubezpieczeniowa.