Tak. W takim przypadku uczestnik PPK jest zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Oznacza to, że w razie zwrotu środków uczestnik PPK otrzyma: 

- 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych, 

- 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

 

Pobrane przez instytucję finansową 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę przekazane zostanie na rachunek wskazany przez ZUS. Informacja o tej kwocie zostanie zewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS - jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne, należna za miesiąc przekazania tej kwoty do ZUS, podwyższając w ten sposób jego kapitał emerytalny. Środki pochodzące z dopłat od państwa zostaną zwrócone w całości do Funduszu Pracy.