Wycofaniem deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK jest złożenie pracodawcy wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Wniosek taki w każdej chwili może złożyć pracownik, który wcześniej zrezygnował z dokonywania tych wpłat. Wpłat do PPK pracodawca dokonywać będzie wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył taki wniosek.