Nie. Złożenie przez pracownika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed utworzeniem PPK u pracodawcy oznacza, że nie zostanie on zapisany do tego programu (nie stanie się uczestnikiem PPK), w związku z czym pracodawca nie może dokonywać za niego jakichkolwiek wpłat do PPK.