Nie ma takiej możliwości. Złożona przez osobę zatrudnioną deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dotyczy wszystkich stosunków prawnych łączących tę osobę zatrudnioną z danym podmiotem zatrudniającym.