Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. W przepisach przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) obejmowanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających ustawą o PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. ustawą o PPK zostały objęte kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. 

 

Etapy obejmowania podmiotów zatrudniających ustawą o PPK:

- od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2018 r.),

- od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na 30 czerwca 2019 r.),

- od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.),

- od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

 

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należał do grupy kapitałowej, to mógł przystąpić do PPK w terminie, który obowiązywał największy podmiot z tej grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).