Nie. Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Ustawa o PPK stanowi tylko, że przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować zatrudnione u siebie osoby o warunkach uczestnictwa w PPK. a  także o swoich i pracowników obowiązkach i uprawnieniach związanych z tym programem. Może, ale nie musi. Dlatego może się zdarzyć, że o warunkach uczestnictwa w PPK pracownik dowie się dopiero z informacji otrzymanej od instytucji finansowej. Udostępnienie jej pracownikowi jest bowiem bezwzględnym obowiązkiem tej instytucji.

 

Pracodawca musi jednak pamiętać, że jest zobowiązany do poinformowania osób, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, o tym, że mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. Ponadto wszyscy uczestnicy PPK muszą być przez niego poinformowani o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK.