Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana dla każdego pracownika. Jednak w praktyce odbywa się to w ten sposób, że pracodawca zawiera jedną umowę o prowadzenie PPK, która dotyczy każdego z pracowników osobno. Lista osób, dla których zawierana jest ta umowa (lista uczestników PPK), stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK.