Nie. Pracodawca nie ma obowiązku przekazywania pracownikom kopii zawartej w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Informację o zawarciu umowy o prowadzenie PPK ma obowiązek udostępnić uczestnikowi PPK instytucja finansowa, z którą ta umowa została zawarta. Powinna to zrobić niezwłocznie po jej zawarciu, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika - w postaci papierowej.