Wszystko zależy od tego, czy w miesiącu, w którym zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, pracownik uzyskał ze stosunku pracy przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli tak, pracodawca powinien zapisać go do PPK.