Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy liczyć od dnia uzyskania przez taką osobę statusu osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK. A zatem w tym przypadku od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika 18. roku życia. Od tego dnia spełnia on bowiem definicję osoby zatrudnionej. Oczywiście, jeśli kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – nawet, jeżeli nie ukończył jeszcze nauki zawodu bądź przyuczenia do wykonywania określonej pracy.