Mimo, że umowę o prowadzenie PPK zawiera z instytucją finansową pracodawca, robi to w imieniu i na rzecz pracownika. Oznacza to, że stroną tej umowy jest pracownik.