Pracodawcą pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca użytkownik, na którego rzecz wykonują oni pracę. I to agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana zapisać te osoby do PPK, czyli zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK w terminie, w którym wejdzie do tego programu.