Nie. Pracownik musi brać pod uwagę wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł, a zatem także wynagrodzenie, które otrzymuje u innego pracodawcy. Aby sprawdzić, czy może wnioskować o obniżenie wpłaty podstawowej, powinien więc zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.