Nie, pracodawca nie ma takich danych. Informacje o wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK pracownika, wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku w poprzednim roku kalendarzowym będzie przekazywała uczestnikowi PPK instytucja finansowa w terminie do ostatniego dnia lutego. 

 

Ponadto, uczestnik może na bieżąco sprawdzać stan swojego rachunku PPK w serwisie instytucji finansowej, która prowadzi jego PPK (po uzyskaniu dostępu do swojego konta).
Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć dyspozycję dotyczącą środków na jego rachunku, również powinien zwrócić się bezpośrednio do instytucji finansowej, która zarządza jego PPK, a nie do pracodawcy.