Tak. Pracodawca może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania. Wymaga to jednak zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmianę umowy o zarządzanie PPK pracodawca powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową albo - w razie jej braku - z inną reprezentacją osób zatrudnionych.