Nie. Złożenie przez pracownika deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej nie ma wpływu na wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę ani na wysokość dopłat otrzymywanych od państwa.