Tak. Zwolnienie z finasowania wpłat do PPK za pracownika zapisanego do PPE, z którego może korzystać pracodawca (jeśli porozumie się w tej kwestii z zakładową organizacją związkową) nie dotyczy wpłat do PPK finansowanych przez osobę zatrudnioną. Nie ma więc przeszkód, aby wpłaty finansowane przez pracownika były nadal przekazywane do PPK. Jednak bez względu na to, czy będzie on chciał w takiej sytuacji kontynuować wpłaty do PPK, czy też złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie otrzyma dopłaty rocznej od państwa.