Nie. Pracodawca może różnicować wysokość wpłaty dodatkowej do PPK ze względu na długość okresu zatrudnienia danej osoby. Jeśli będzie chciał zastosować inne kryteria, według których wysokość tej wpłaty będzie różnicowana, powinien określić je w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy.