Tak, ale w granicach ustalonych w ustawie. Ustawa o PPK wskazuje bowiem tylko maksymalną wysokość wpłaty dodatkowej. Dla wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracownika granicę stanowi 2% wynagrodzenia, a dla wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę - 2,5% wynagrodzenia pracownika.