Nie. Wysokość wpłaty podstawowej, zarówno tej finansowanej przez pracownika, jak i tej finansowanej przez pracodawcę, określa ustawa o PPK. Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez pracownika to 2% jego wynagrodzenia, chyba, że wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Wtedy bowiem pracownik może wnioskować o obniżenie swojej wpłaty podstawowej maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia.