Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie z reprezentacją pracowników (zakładową organizacją związkową albo - w razie jej braku - inną reprezentacją załogi) co do wyboru instytucji, pracodawca samodzielnie wybiera tę instytucję.