Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK wraz z ich ofertą, są publikowane na Portalu PPK, w zakładce Instytucje Finansowe (www.mojeppk.pl).

 

Na portalu znajdują się statuty (regulaminy), kluczowe informacje dla inwestorów oraz inne materiały informacyjne dotyczące instytucji finansowych w zakresie PPK.