<p><strong>Polski Fundusz Rozwoju</strong> (PFR) - jako instytucja, która wspiera zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy Polski - pełni istotną rolę przy wprowadzaniu PPK oraz organizacji wdrożenia programu. Spółka stworzyła system Ewidencji PPK, czyli rejestr wszystkich uczestników PPK, instytucji finansowych i podmiotów zatrudniających oraz powołała spółkę zależną -<strong> PFR Portal PPK sp. z o.o</strong>. (Portal PPK), prowadzącą dedykowany PPK portal internetowy https://urldefense.com/v3/__http://www.mojeppk.pl__;!!G5j9sg!raMjZ1Jc2cEdjqjyOGAq_NrQb_38txESBarYDf-EfQvgRtMYKPthajbZ5gXUAWKE84ZcqJPd6aoRxfZ9iWMMGChNRqRKeYvT$  [mojeppk[.]pl], który jest centrum informacji o funkcjonowaniu i zasadach działania PPK. Portal PPK uruchomił również Serwis MojePPK za pośrednictwem któego informuje uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK. Zalogować siędo serwisu można klikając przycisk "zaloguj" na stronie mojeppk.pl,lub bezpośrednio na stronie serwisu https://rachunek.mojeppk.pl/.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ponadto, spółka zależna od PFR S.A. -<strong> PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A</strong>. została powołana do pełnienia funkcji instytucji wyznaczonej, która gwarantuje wszystkim pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK. Instytucja ta nie może odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy. <strong>PFR TFI</strong> jako instytucja wyznaczona ma też szczególne zadanie, istotne dla procesu zarządzania PPK i bezpieczeństwa Pracowniczych Planów Kapitałowych: w przypadku, gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować wykonywania swoich zobowiązań, PFR TFI może przejąć od niej prowadzenie PPK.<br />
&nbsp;</p>