Jeśli nie masz jeszcze Profilu Zaufanego, możesz założyć go w łatwy sposób  - wystarczy, że masz dostęp do bankowości elektronicznej lub postąpisz zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz pod linkiem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany