Wymagane do rejestracji konta dane, to:

  • numer PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu) - jeżeli Twój pracodawca zapisując Cię do PPK przekazał do instytucji finansowej dwa identyfikatory, sam możesz wybrać, którego użyjesz;
  • numer telefonu komórkowego lub e-mail (przypisany do rachunku PPK, który będzie użyty do rejestracji konta - jeżeli Twój pracodawca, zapisując Cię do PPK, przekazał do instytucji zarówno numer telefonu, jak i adres e-mail, sam możesz wybrać, którego sposobu kontaktu, powiązanego z rachunkiem PPK, użyjesz;
  • data urodzenia;
  • NIP pracodawcy;
  • nazwa instytucji finansowej (do wyboru z listy);
  • kwota ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy, przekazanej na rachunek PPK, którego używasz do rejestracji.

 

Dane przypisane do rachunku PPK to dane, które Twój pracodawca przekazał do instytucji finansowej, zapisując Cię do PPK. Jeśli te dane zaktualizowałeś, potrzebne będą dane po zmianie. Jeżeli nie masz potrzebnych informacji, zwróć się do pracodawcy lub zaktualizuj swoje dane w instytucji finansowej.