Nie. Wszelkie dyspozycje i zlecenia dotyczące środków zgromadzonych na Twoim rachunku PPK składasz bezpośrednio do instytucji finansowej prowadzącej ten rachunek. Do instytucji finansowej zwracasz się również wtedy, gdy chcesz zaktualizować swoje dane przypisane do rachunku czy np. wyznaczyć osoby uprawnione do środków na rachunku PPK po Twojej śmierci.