W celu sprawdzenia, czy jesteś uczestnikiem PPK, powinieneś zgłosić się do swojego pracodawcy. Zapytaj bezpośrednio w dziale kadr i płac, czy pracodawca zawarł w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umowę o prowadzenie PPK (zapisał Cię do PPK).

 

Pamiętaj, że w dokumencie RMUA, który otrzymujesz od swojego pracodawcy, możesz sprawdzić, czy pracodawca nalicza dla Ciebie wpłaty do PPK. RMUA to informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, która dotyczy składek ZUS naliczonych od wynagrodzenia. W dokumencie tym płatnik składek (czyli pracodawca) wskazuje również kwotę finansowanej dla pracownika wpłaty do PPK.