Aby zaktualizować dane przypisane do Twojego rachunku PPK, musisz skontaktować się z instytucją finansową, która prowadzi ten rachunek (z którą pracodawca zawarł w Twoim imieniu umowę o prowadzenie PPK). Jeśli Twój pracodawca nie przekazał wszystkich Twoich danych do instytucji finansowej, zapisując Cię do PPK, może - w drodze wyjątku - uzupełnić te dane i przekazać je za Ciebie do instytucji finansowej. Możesz też w każdej chwili sam uzupełnić lub zmienić swoje dane w instytucji finansowej. Dane kontaktowe do wszystkich instytucji finansowych prowadzących PPK znajdziesz na www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html.