Po zalogowaniu do serwisu MojePPK, uzyskasz dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych przez Ciebie w PPK, a także do szczegółowych informacji o poszczególnych utworzonych dla Ciebie rachunkach PPK. 

 

Będą to informacje o:

  • wszystkich Twoich rachunkach PPK - będziesz mógł sprawdzić listę wszystkich utworzonych dla Ciebie rachunków PPK;
  • wartości środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich Twoich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK;
  • wysokości wpłat do PPK - w podziale na Twoje wpłaty, wpłaty pracodawcy i państwa;
  • wpłatach podstawowych i dodatkowych do PPK - w podziale na Twoje wpłaty i wpłaty pracodawcy;
  • funduszach zdefiniowanej daty, w których oszczędzasz;
  • wypłatach z PPK - będziesz mógł sprawdzić, czy z danego rachunku PPK dokonałeś zwrotu lub wypłaty w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych;
  • dacie i wysokości ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK - ta informacja pozwoli Ci zweryfikować, czy aktywnie oszczędzasz na danym rachunku PPK; 
  • historii Twojego oszczędzania - w szczegółowym widoku Twoich rachunków PPK, sprawdzisz na wykresie stan środków na rachunku w ujęciu historycznym.

 

Ponadto w serwisie będziesz mógł wygenerować raporty z listą swoich rachunków PPK i informację o łącznej wartości zebranych oszczędności.