Możesz spróbować zalogować się do serwisu MojePPK za pomocą np. Profilu Zaufanego. Jeśli możemy powiązać przynajmniej jeden Twój rachunek PPK z danymi z Twojego Profilu Zaufanego, to system odszuka Twoje rachunki PPK i zobaczysz je w naszym serwisie.