Pieniądze wpłacane na rachunek PPK są przeliczane na jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe funduszu, w którym oszczędzasz, a na Twoim rachunku PPK zapisywana jest liczba tych jednostek. Wartość jednostki zależy od wyceny aktywów i zobowiązań funduszu i może podlegać codziennym zmianom, co powoduje, że wartość środków na rachunku PPK najczęściej nie odpowiada wartości wpłat do PPK. Wartość środków na rachunku PPK może być wyższa lub niższa niż dokonane na niego wpłaty – dla uczestnika PPK będzie to oznaczać odpowiednio zysk albo stratę.

 

Wartość środków zgromadzonych na rachunku PPK uwzględnia dokonane na ten rachunek wpłaty, wynik inwestycyjny i dokonane przez Ciebie transakcje na danym rachunku (np. wypłaty czy zwroty).