Dane, które prezentujemy w serwisie MojePPK, pochodzą z systemu Ewidencji PPK. Datę pobrania danych z Ewidencji PPK możesz sprawdzić na dole ekranu, pod prezentowanymi informacjami.

 

Ewidencja PPK to prowadzony przez PFR S.A. rejestr instytucji zarządzających PPK, podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK oraz uczestników PPK (w tym danych o ich rachunkach PPK).