Ewidencja PPK to prowadzony przez PFR S.A. system teleinformatyczny, który obejmuje ewidencję (rejestr) instytucji finansowych, które spełniają wymogi ustawowe do prowadzenia PPK, podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, a także rejestr uczestników PPK. System Ewidencji PPK jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK - tak, aby agregować informacje z całego rynku PPK.

 

Dane, które prezentujemy w serwisie MojePPK, pochodzą z systemu Ewidencji PPK. Dane o Twoich rachunkach PPK z Ewidencji PPK nie są upubliczniane w żadnym innym miejscu.