To podmiot, który zarządza funduszami zdefiniowanej daty. Może nim być: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.